Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

156 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

RIKG.

Andere Mogenhedenaangezogc, om deel te neemen in 't Verbond tegen de Nederlandi n.

i 1 I ]

aan 't Drievoudig Verbond belooft (*). Men zou bijkans zeggen, dat de regtvaardigheidbijde Vorften niets meer is dan een band, dien zij, naar welgevallen, kunnen breeken, of een bedrieglijk voorwendzei, om de goede trouw der Volken te misleiden.

Maar, eer die beide Vorften een Land , waar op zij geen regt altoos hadden , onder zich , bij voorraad, verdeelden, hadden zij getragt, zich van andere Mogenheden te verzekeren. Zweeden hadt toen een minderjaarig Koning , en werd geregeerd door behoeftige en baatzoekende Staatsdienaaren , in 't algemeen misnoegd over de agterlijkheid van de betaaling der fommen, in 't Drievoudig Verbond toegezegd. Het viel niet moeilijk, dit Rijk te doen wankelen (f). De beide Vorften poogden den Keurvorst van Brandenburg te beweegen. Carel de [I. vaardigde, met den aanvang des jaars MDCLXIX, Gabriel Silvius af na Berlijn: deeze brandde van wraak tegen de Staaten, die hem hadden doen deeen in de ongenade der Dienaaren van den Prins van franje. Silvius vertoonde zich eerst als ge*

jonden, om den Keurvorst tot het Drievoudig Ver'wnd overtehaalen; dan hij betoonde in zijne gefprek:en zo weinig gezindheid voor Spanje en de Verééxigde Gewesten , dat men, eerlang , begreep, hoe tij veel meer gekomen was, om te ondertasten , of

men

(*) Traité de la Paix, I. p. «84. 385. Ct) De Witt, Brieven, II. D. bl. 547.575.

Sluiten