Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

158

GESCHIEDENIS

Staats-

Rëgee-

zeis ten Oorloge ; en zullen, te midden van zo groote beweegenisfen, dellijksvoriten Ónverfchïlligeaai> fchouwers blijven ? Zal eene koele onzijdigheid hen niet noodzaaken tot kosten , die drukken , zonder eenig voordeel aantebrengen ? Is 'het hun dringend belang niet, te onderzoeken, welk eene Partij zij in zulk een hachlijk tijdsgewrichte moeten kiezen? Het lijdt geen twijfel, of de Koning Engelandhoudt de zijde, vocrdeeligst aan het evenwigt en 't belang van Europa. Staatkunde vordert , derhalven , de Partij te kiezen , welke hij zal omhelzen. Verklaart deeze Vorst zich voor de Staaten, men zal van de Hollander en de Plaat-zén, het Rijk ontweldigd, kunnen wederkrijgen, en de Franjehen tot den Vrede dwingen. Indien het ondertuslchen gebeurde , dat de Engelfehen tot Frankrijk overfloegen, zou het zeer gevaarlijk zijn , de fterkfte zijde niet te kiezen ; want het zou, in zulk een geval, den Staaten,zelfs met behulp des Rijks, onmogelijk weezen, de beide Vorden het hoofd te bieden: te meer, dewijl Zweeden zich zeker bij Engeland zal voegen. Ook

is 'er middel, om te beletten, dat de Franfche magt voor het Rijk geen te ontzaglijke Nabuur vv rde. Men zal met dien Koning de Landen, door de Bondgenooten bemagtigd, verdeelen , en wel in diervosge, dat de Aardsbisfchop van Keulen Utrecht , de Bisfchop van MunfterOverijsfel, de Keurvorst van Brandenburg Gelderland en Zutphen , het Huis van Srunswijk - Lunenburg Friesland , de Hertog van Nieuwburg Groningen, en de Prins van Oranje , in

ge-

Sluiten