Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i86 GESCHIEDENIS

StaatsRegeering.

De Koning van Frankrijk geefi blijken van vijandlijkhedenaan de Staaten.

duurde , toegelegd hebben (*). Door alle deeze voorzorgen fcheen hst Gemeenebest gedekt tegen alle onderneemingen des Prinfen van Oranje , tot vergrooting van zijn gezag. Dan , een Gemagtigde uit ddne der Hollandfche Steden zat, terwijl men deeze Inftructie, op Perkament gefchreeven , voorlas, met zijn Pennemes eenig Papier in Hukken te fnijden, gevraagd , wat dit oediedde ? gaf hij ten antwoord : Kan een Pennemes het Papier zo gemaklijk aan ftukken fnijden , het Perkament zal geen Degen kunnen wederjlaan (f).

Deeze verdeeldheden over de bevordering des Prinfen, die wij bij elkander 'gevoegd hebben , om ze met eenen opflag van het oog te zien, fleepten te jammerlijke gevolgen na zich, dewijl ze de Staaten wederhielden in het maaken van toerustingen , hoogst noodzaaklijk in een tijd van het dreigendst gevaar eens op handen zijnden Oorlogf. De Koning van Frankrijk kon den Staaten zonder fchijnbaare reden den Oorlog niet aandoen. Om hen te dringen tot Happen, die hem reden van misnoegen gaven , nam hij de toevlugt tot kleinigheden , eenen grooten Vorst onwaardig. Hij verboodt den invoer veeier Koop. waaren, die uit deezen Staat na Frankrijk gebragt werden, geheel en ai, of belastre ze dermate , dat

'er

(*) Aant. van den Pen/. Vivien, 5 Maart en 1 April \C-i Mf. (fj Le Clerc, III. D. bl. 3<$p.

Sluiten