Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 189

volkomen te verzekeren van zijne voor den Staat on gunstige oogmerken : den tienden van Wintermaand des jaars MDCLXXI , vaardigden zij eenen Brief aan hem af; doch dezelve werd niet voor den vierden van Louwmaand des volgenden jaars overgeleverd. Dezelve was vol uitdrukkingen , door vrees en ontzag der penne ingeflort. De goedgunstigheid der voorgaande Koningen ," betuigden zij, onder anderen, aan deri Staat betoond , weder,, hieldt hen van te gelooven, dat zijne Majefteit „ hun den Oorlog zou aandoen. Zij hadden hun ,, gehouden gedrag nagegaan, en 'er niets in kun„ nen vinden, gefchikt om *s Konings haat opte„ wekken. Zij beriepen zich op de regtvaardigheid, „ welke in alle zijne daaden doordraaide. Zij kon„ den niet denken, dat de Oorlogstoerustingen in,, gerigt waren tegen een Volk, 't welk altoos de „ Verbonden heilig onderhouden hadt. Althans zij „ hoepten, dat zijne Majedeit, eer hij hen aanviel, „ zou doen weeten , welke bezwaaren hij hadt.

Ten Hot hem alle wettige voldoening aanbieden„ de exDe Afgezant de Groot , deezen Brief overhandigende, voegde 'er veele redenen bij, die, hoe welfpreekend en daatkundig voorgedraagen, geen invloed hadden op een ftaatzugtig Vorst. „ Indien," was zijne taal, „ de Staaten in gebreke gebleeven

„zijr.

(♦) Holl. Men. 1671. bl. 174,

Staats»

RfcGEEHIKG.

Sluiten