Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 193

eindigden, fiaar gewoonte , gegrond op groote onderftandgelden , en van dien aart , dat de Staaten geen. voordeel altoos , maar vermoedelijk nrdeel te wagten hadden van dè Zweedfche Kroon (*). Dit, en de gefteltenis van Engeland , maakten het Drievoudig Perhond tot eene enkele harsfenfchim.

De Staaten vonden geene gelegenheid, om een verdeedigend Verbond te. fluiten, dan met hunnen ouden Vijand. De Koning van Frankrijk . hadt vergeeffche poogingen aangewend , om Spanje tot eed verdeedigend Verbond, of althans tot Itilzittcn, te beweegen: gefchenken noch beloften konden dit Rijk: beweegen , om na de voorflagen van Frankrijk te luisteren (f), en niet beletten, dat het met de Staaten eene Overéénkomst floot, waar bij de twee Mogenheden zich verbonden , elkander met al hunne magt te zullen bijftaan , indien zij één van beiden door Frankrijk mogten worden aangetast (§). Maar wat vermogt een Vorst, dien het aan Krijgsvolk, Schepen en een welgeregeld Rijksbefluuf ontbrak,

tégen een Koning met alle deeze voordeelen ? .

De Spaanfche Nederlanden , die zich aan de gevolgen van deezen Oorlog zouden blootgefteld vinden,

wa-

(*) Basnage , II. p. 152.16"i. Du Mont Corps Dipl, Tom. VII. P. I. p. 166.

(t) Misjive van den Ambasf. Valkenier 33 Deceuib; 1671. Mf

(§) Du Mont Corps Dipl. Tom. VII. P. I. p. 155, Heil* Merc. 1671. bl. 177.

VIL Deel. ^

StaatiRegee-

r1ng,

Stast van Spanje en de Spaan. CcheNeherlanden.

Sluiten