Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

ring.

Heit onderfteund ziende, niet zullen nalaaten het „ overige deel des Volks te doen omflaan. 't Zelve „ zal ligt begrijpen , dat 'er uit Holland geene hulp „ te wagren is, zonder lasten , te zwaar voor het „ Gewest, op zich te neemen. Men zal, dei hal „ ven, gaarne met zijne Majefteit willen handelen, „ indien men Vrijheid en Goederen kan behouden.

„ Utrecht overmeesterd zijnde, zal uwe Majefteit „ Holland naar zijn zin kunnen zetten , door het „ fpoedig afzenden van Krijgsvolk, dat zich meefter „ moet maaken van Muiden , waaromtrent de Slui,, zen zijn: alsdan kan men, zonder iets te vreezen „ te hebben, tot voor de Poorten van Amfterdam ., komen, en deeze Stad tot verdrag dwingen

„ Woer*

(*) D'Estrades, en allen, die hem nafclireeven, hebben hier een misilag begaan. Hoewel 'er eene Sluis te Muiden is, moet men uiet meenen , dat die de eenigfte opening zij , waar door men 't water kon laaten inkomen , om 't Platte Land onder water te zetten. Die Sluis is daar alleen, om 't water aftetappen, als het Platte Land 'er te zeer mede bezet is : 'c wordt daar, bij laage ebbe , met eenen Zuidenwind , in de Zuidzee ontlast. Men kan het ganfche Land onder water zetten , als men Wil , zonder dat iemand het kan weeren, wanneer men den Dijk tusfchen Amfterdam en Muiden doorfteekt ; ja zelfs wanneer men, met een hoogen vloed, bij een Noord» westen wind , hït water door Amfterdam laac loopen en de Sluizen in den Binnen • Am/lel open zet, en met de :bbe fluit.

Sluiten