Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beu, NEDERLANDEN. aji

uien 't Franfche Wapen op het Altaar geplant, met dit trots ontheiligend opfchrift : Regi triumphawti, Voor\clen zegepraalenden Koning. Veele Sterkten , daar oraftreeks , als mede de Stad Bommel, gaven zich over (*).

Lódewijk de XIV, dtigtende , dat wederftand zijne oogmerken , welker volvoering van fpoed afhing, zou doen mislukken , hadt eene Verklaaring afgegeeven, bij welke hij betuigde, genegen te zijn, alle Steden, in de Landen, waar zijne overwinnende wapens zich uitftrekten , die zich onder zijne gehoorzaamheid fielden, op het gunstigfte te behandelen, als ook haare Voorregten, Vrijheden en Godsdienst-oefening te laaten behouden; maar dat hij, in tegendeel, allen , die zich door water of andere verdeedigmiddelen tegen hem verzetten, aan brand, plundering , en alle de jammeren des Oorlogs zon overleveren (f)- Nauwlijks was deeze Verklaaring uitgegeeven, of de Hollandfche Steden, Woerden en, Oudewater, die door het leggen van een Dam aan de Nleuwerbrugge duidelijk ontdekten, dat men, hoe zeer zij zulks begeerd hadden, ongeraaden vondt, haar te befchermen , verzogten vrije hoede van den Koning van Frankrijk, en bedongen dege< woone Vrijheden (§).

Wanneer de drie Gewesten , Gelderland, Ü-

trechf

(*) Hall. Mere. 1671. bl.7fj.105,107. (t) Zie aldaar, bl. 78.

(§) Costerus Hifi. Perk. bl. 165.177.178.185. l8f?v Vil. Deel,

Staatj-

kegebring.

VerfclaadesKonings van

Frank» rijk.

Sluiten