Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

öm NEDERLANDEN. 543

ren te komen, Turenne , omzigtiger door zijne kunde van 's Lands gcfteltenisfe , waar hij, onder Maurits , de eerfte lesfen in de Krijgskunde ontvangen hadt, oordeelde, dat men de Ruiterij inde waagfchaal zou ftellen, dewijl men de Poorten llegts hadt te fluiten, te wagten tot den vloed , dan den Dijk doortetteeken , en de Ruiterij te doen verdrinken. Louvois was hier in met hem éénftemmig: eh de Koning zag wijslijk van den vooïflag af (*).

Amfterdam , veel vertrouwende op de verdeedigmiddelen, eigen aan de ligging dier Stad, nam, daarenboven, alle noodige voorzorgen, om 'er zich ten meeften voordeele van te bedienen. Men vermeerderde de Bezetting , de Burger-Compagnien, fen verdubbelde de Wagten. De Poorten werden digt gehouden , de Valbruggen opgehaald , de Hameijen gefloten , en de Bruggen op de toegangen afgefmeeten. Nieuw geworven gewapend Bootsvolk werd gelegd op de Uitleggers in 't T en in den Amftel. Drie vrijwillige Ruiterbenden hadden de aanzienlijkfte Heeren tot Ritmeesters. Men arbeidde met onvermoeiden vlijt aan de Wallen, die , eerlang , geftoffeerd warert met tweehonderd Rukken gefchuts. Voor de Haarlemfche en Leydfcke Poorten werden Ravelijnen gelegd , om dezelven te dekken : eenige Polders om de Stad, als ook de Diehier- en Bijlemer ■ Meeren , en eenige Dijken , werden

<•*) Bajnagr, II. p. 324. 237. Le Cleic , ïli, 0„ fel. 38^

Regss»

RIKGj

Voorzor* gen, te Amfterdam genomeiLj

Sluiten