Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 26$

„ Kerk is : dat de Proosten uit de Kerklijke Goede„ ren onderhouden , en de Catholijken ook in de ,, Wethouderfchap en openbaare Ampten zouden toegelaaten worden. — 6. Algemeene vereffe„ ning der gefchillen tusfchen den Koning van Dee„ nemarken en de Staaten. —• 7. Acht millioenen „ Gouds (of vierentwintig millioenen Franfche LU ,, vresj voor de kosten van den Oorlog, dedriemil„ lioenen, welken de Koning te vorderen heeft, daar ,, onder begreepen. — 8. Een jaarlijksch buiteu„ gewoon Gezantfchap , of openbaar gehoor , om 9, den Koning te bedanken, dat hij, voor de'tweede ,, reize, het Land aan de Staaten wedergegeeven „ heeft, onder het aanbieden van eenen Gedenkpen„ ning, ter waarde van vijf of zes Gouden Piftolet,, ten , verwonende de reden deezer dankzeggin„ ge C*>"

Gemaklijker kan men zich de verbaasdheid van de Afgevaardigden, op het leezen van deeze eifchen, verbeelden, dan befchrijven : zij klaagden over de onmogelijkheid , om zulke harde en vernederende voorwaarden te doen aanneemen. Louvois fcheen hier op eenigzins van toon te verzagten, en verklaarde, ,, dat de Koning zich nog zou kunnen laaten „beweegen, om, van 't geen hij tusfchen den Rhijn. „ Lek en de Spaanfche Nederlanden gevorderd hadt. „ de Betuwe afteftaan aan de Staaten; mits men hem

,, daar

O Cepie -Tun Papier, ecrit de la main de Mr. m Groot, Mf. Secr. Refol. Holl. 1672. lil.D. bl.%64.

,R5

StaatsRegee-

RING. i

Handeling hier o jet met de Franfche GevolnPgcigden.

Sluiten