Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a75 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

r1ng»

CO Costep.U55 Hifi, Ferh. Bijlag, bl. 430.434.

ten. —■ Ook is nog een Gefchrifi voorhanden 9 waar in de Prins verzoekt, te mogen weeten , op welke voorwaarden de Koning van Groot - Brittanje den Vrede begeerde te fluiten met de Staaten ; zich teffens fterk maakence , om deeze voorwaarden hier te doen inwilligen, in fpijt van den Raadpenfionaris de Witt en diens aanhang , zo zij niet regelrecht ftreeden met de Grondwetten van den Staat (*> Deeze twee Rukken , en bovenal het flot van 't laatfte, ichijnen niet zeer met elkander te ftrooken , of men moest veronderftellen , dat de Unie eene Grond* wet is, msar de Omifhanglijkheid niet.

Wat 'er ook van de egt- of onegtheid deezer twee Rukken zijn moge, vast gaat het, dat de RidderGabriel Sylvius en de Heer van Reede eene heimelijke handeling van den Prins ten Engelfehen Hove voortzetten. Men bewaart nog een egten jBrief van Koning Carel den II, waar uit zulks onlochenbaar blijkt. In denzelven betuigt hij zijne genegenheid tot den Prins, zijnen Neeve , wiens belang hij verklaart, in alle zijne handelingen met het Franfche Hof, niet uit het oog verlooren te hebben. Deeze Brief is voorts opgevuld met fcherpe uitdrukkingen tegen den zogenaamden Loevejleinfchen Aanhang, Toen Willem de III. reeds tot Stadhouder verheeven was , fchreef de Koning , dat bij niet twijfelde of hij zou den Prins , zo deeze zijn raad volgde,

haast

Sluiten