Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. a7i>

haast doen ftellen in die magt, na welke zijne Voorouders altoos getragt hadden (*).

Men hadt de Engelfehen wel tegen de Hollanders tragten voorinteneeraen, en, den geest des naijver» zo fterk tegen hen werkende, als'top de belangen des Koophandels aankomt, zoeken opteftooken , mets verzuimende, om deveragting, die de,Engelfchen met de minnemelk tegen de nabuunge Volken , en inzonderheid tegen de Hollanders , inzutgen ze fterk mogelijk, gaande te maaken. Hun toetend, egter, roerde het medelijden van gevoehge en wel .eplaaute harten, en de verftandigen in Engeland L het roerzei deezes Oorlogs ontdekten, en de ge volgen van denzelven voorzagen, waren met het 1c JFerèénigde Gewessen begaan. De tweemagugft Vasten Jn Europa, dus redenkavelden nebbe Zamengefpannen, om, veréénigderhand dee^e Zee, gene ten Lande , een beroemd enW Gemeenebest aantevallen en teverdelger,. Welk« fchrikbaarend uitzigt voor Engeland ! Wat w. carels oogmerk in het aangaan van het Bnevoud

gedugten aanwas der Franfche magt. De goedke ring des Volks, de toeftemming van geheel Europ z n deeze geene genoegzaame getuigen en waarbgen van de restmaatigheid en wijsheid deezer daa,

(♦) Holl. Merc. 1672. bl. «7- Cosmos Hifi. Fe Bijl. bl. 431-433.

S 4

StaatsRegee-

r1ng.

Geneigdheid der Engelfehen.

>

t ï 1 r i n .s

'S :n

LI*»

ir-

i? en 'er

Sluiten