Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsReGseRING»

Voir-

waaaien des Konings wan Frank' i ijk.

290 GESCHIEDENIS

Frankrijk waren nog ftrenger en nog hoonender. De Koning gaf ze uit onder het opfchrift: Foorwaarden , op welken de Merchristlijkfte Koning in den Vrede ftemt. De Staaten lieten ze, nevens die des Engelfehen Vorsts , drukken en uitgeeven , oui 's Volks billijke verontwaardiging gaande te maaken.

Frankrijk vorderde , „ 1. Dat de Plakaaten

, der Staaten, verbiedende ofbezwaarendedefhj*„ fche Koopwaaren , ingetrokken werden , en dat „ men, binnen drie maandert, een Verdrag van Koop„ handel floote \ onder anderen opzigtelijk tot dè „ wederzijdfche Oost- en West - Indifche Maatfchap■ pije„,— 2. Openbaare oefening van den Roomsch9i Catholijken Jpostolifchen Godsdienst in de Verii„ nigde Gewesten, en onderhoud voor de Priesters 3, uit de Kerklijke Goederen. — 3. Stondt de Ko„ ning toe, dat de Zeven Gewesten veréénigd blee„ ven, gelijk ze geweest waren , uitgezonderd het

„ volgende. 4. Afftand van alles , wat de Staa-

„ ten in Vlaanderen bezaten, uitgenomen Sluis en

„ Kadzand. 5- Afftand van Nieuwmegen,

„ Knodfenhurg en Schenkenfchans, met het gedeelte „ van Gelderland, 't welk, ten opzigte van Frank„ rijk , aan deeze zijde des Rhijns gelegen was 5 „ benevens Bommel en Bommelerwaard, de Schans„ fen Foorne en St. Andrïes, Loeveflein en Creve-

sy Ca:ur. 6. Afftand van Graave, met het geen

„ 'er onder behoorde, als mede van de Stad en het ,j Graaffchap.van.Mwf*; de Staaten den Prins

,4 van

Sluiten