Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. V

Lot hunner Bloedverwanten en Aanhangers. Ds Lijken van de Witten afgenomen en begraven. Het deerlijk lot van eenigen der Meordpnaaren. Characler van Joan de Witt. CharaSter van Cornelis de Wiit. Gaspar. Fagel wordt Raadpenfionaris. De Staaten volmagtigen den Prins, om de Regeering der Steden te veranderen. Onlusten in Zeeland. Verandering in V getal der befchreevenc Edelen. Algemeene Vergiffenis aangekondigd.

ACHTENTWINTIGSTE BOEK.

Vervolg des Oorlogs met Frankrijk en Engeland 3 tot den Vrede van Nieuwmegen. Zevende Tijdperk.

Gevaar van Holland, en Krijgsbedrijven der Franfchen.

Staat der verdeediginge van Holland. Voorgemme landing der Engelfehen mislukt. Gronmgeu verdeedigt zich dapper. Beweegingen in Pilitschland tegen Frankrijk. Mislukte onderneeming van LodewV den XiV. op 's 1 lertogerbosch. Bedrijven des Stadhouders. De Prins van Oranje zoekt Naarden vergeefse!* te verrasfn. Aanflag op Woerden mislukt. De Prins van Oranje belegerd Charleroi vergeefsch. Inval der Franfchen te Zwammer» dam en B.»degraave. Lot van Pain et Vin. Van de wreedheden, door de Franfchen te Bodegraave en Zwammerdam gepleegd. Koeverden hernomen. Een Mrandftigter ontdekt, en gtfiraft. De Vlooten toe* 3 8e'

Sluiten