Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vin INHOUD.

tegen de Zweeden. Belangen der onderfchiident Mogenheden op de Vredehandeling te Nieuwmegen. De Franfchen behaalen op nieuw voordellen in de Hz* tkrard-n, en verover en. Valenchijn ; ah ook Katnerijk en St. Omer. Charleroi yergeefich door den Print belegerd, en St. Gulain door de Franfchen vermeesterd. Krijgsbedrijven in Duitschland en elders ; als ook in 't Noorden. Kri,gsverrigtingen in de «Vestli dien. Binnenlandfche Onlusten. Kerklijke in £eel md. Burgerlijke , tusfchen Groningen en de Ommeland, n. *i Prinfen gezagbetoening te Heventer. Zijne reis na Engeland en huwelijk met Maria. Ontwerp van eenen algemeen en Vrede. Gefteldheid der gemoederen hier ten Lande, ten opzigte van den Vredehandel. Brief van Temple over de Burgemeesters Vat ckeniek en Hooft. De Franfchen openen den Veldtocht, en bemagtigen Gend, Yperen e» Leuven. Vredes* Voorflagen van FrdnRrïjk. Wapen-ftuft and. Poogingen der Staatfchen , om den Vrede te bewerken. Stremming in den Vredehandel. De Prins trekt ten velde. Du Cros komt uit Kngeland, en ontdekt Carêls oogmerken. De Vrede op het onverwagtst getekend. Slag bij Denys. De Koning van itngeland zoekt het bekragtigen van den Vrede te fluiten.

TA-

Sluiten