Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

DER

ALGEMEENE GESCHIEDENISSE

van de

FERÈÉNIGDE

T GEMEENEBEST DER. FERÈÉNIGDE NEDERLANDEN.

ZEVENENTWINTIGSTE BOEK.

Opfchuddingen onder het Volk; Verheffing van Willem den III. tot Stadhouder; Moord van de Witten , en verandering der Regeeringen.

Vijfde Tijdperk.

: Volks • opfchuddingen. -— Willem d e lil. Stadhouder.

w

anneer een Volk zich vrij agt, om dat het de Voorregten der Burgerlijke Vrijheid bezit, is " 'er ramp befchooren voor hun, die, ten tijde vaneen onvoorzien opkomend Staats-onheil , alle gezag der regeeringe aan zich getrokken hebben; Dan gaat VIL De$!. 2. St. A hen

1573.

Sluiten