Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 32?

Zesde Tijdperk.

Moonl der Broederen de Witt, en verandering der Regeeringen.

M

en hadt hoope mogen fcheppen, dat deveroorzaakers der Volks-opfchuddingen voldaan zouden geweest zijn met de verheffing des Prinfen van Oranje , en met het afzetten der gehaatfte Regenten; maarzij, die, bij deeze Staats-omwenteling, hun belang vonden , en allen mogelijk voordeel wilden trekken van 's Volks oproerigheden , om hun gezag op eenen onwankelbaaren grond te vestigen, befloten, dezodanigen, die zich aangekant hadden tegen de bevordering van Willem den III , geheel en al te verdrukken. Zij werden toen beftempeld met de haatlijke naamen van Loevefleinfche Factie, Staatfche Partij, Kabaale van de Witt , Vijanden van den Prins , en Verraaders des Vaderlands. 's Prinfen bevordering rot het Stadhouderfchap hadt aan deezen een verfchriklijken fchok gegeeven ; alle eerbied, alle ontzag voor hun was geweeken , en in dollen haat vetkeerd.

Deeze borstte inzonderheid los tegen de Broeders de Witt , zints eenige jaaren aan 't hoofd der toen gedoemde Partije. Op beider leeven hadt men reeds vóór de Staats ■ omwenteling eenen toeleg gemaakt.

COR-

Aanfla-

gen op de Broeders de Witt.

Sluiten