Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3s4

GESCHIEDENIS

Willem de HL,

\

Die

,, den Procureur-Generaal van den felven Hove, „ tot laste van Mr. Cornelis de Witt , Oud„ Burgermeester der Stad Dordrecht, enRuard van „ den Lande van Putten , jegensvvoordigh Gevan„ gen op de Voorpoorte van denzelven Hove, mits„ gaders fyne examinatie ende confrontatien , als „ mede 't gene van wegen den voorfebreven Ge„ vangen is overgelevert : en voorts overwoogen „ hebbende 't geen ter materie dienende is , ende „ eenigfins heeft mogen moveren : verklaart denfel„ ven Gevangen vervallen van alle fyne Digniteyten M en Ampten, byliem tot noch toe bediend: bandt „ hem voorts uyt den Lande van Holland ende West-

friesland, zonder dair oyt wederom in te komen, „ op poene van fwaerder ftraffe,_te ruymen defelve „ Landen met den eerften : ende condemneert hem „ in de kosten en mifen van Juftitie , tot tauxatie „ en moderatie van den Hove. Actum by de Hee„ ren Adriaan Pauw, Heere van Bennebroeck, 3, Prafident; Aelbrscht Nierop, WillemGoes, „ Heere van Boeckborflenhurg , Frederick van „ Lier, Heere van Soetermeer , Cornelis Baen „ en Mattheus Gool , Raadsluyden van Holland „ en Westfriesland : ende gepronuncieert op de „ Voorpoorte van denfelven Hove op den twintig*

Ren Augudi zeflien honderd twee en zeventig.

„ In kennisfe van my

„ Adr. Pots."

Sluiten