Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 355

Dit Vonnis wa3 al te zagt voor eenen fchuldigen aan de misdaad, met welke men hem betigtte , en alleronregtvaardigst voor eenen onfchuldigen : ook waren alle de voorgaande mishandelingen fchandvlekken voor altoos op de Regters , die den bijfïand der Wetten verleenden aan het volvoeren der oogmerken van bitterheid en wraakzugt. Jn de daad , de omwenteling was al te wel gevestigd , om te vreezen, dat 'er eenig nadeel aan zou toegebragt worden door Burgers , die , hoe aanzienlijk voorheen, thans alle gezag en invloed verboren hadden. Misleiden wilde men ,door een fchrikbaarend voorbeeld, allen, die het in 't vervolg zouden bellaan , om een. Buis, het geen men toen op onwankelbaars gronden zogt te vestigen , te wederlrreeven, affehrikken. De wijze, op welke men de twee Broeders in 't zelfde onheil wist intewikkelen , fchijnt aanteduiden, dat zij, die d\t deerlijk treurtooneel aanrigtten , een fterker aandrift en een bepaalder plan hadden , dan de eerfte vervoering van verblindenden haat.

Even onvoeglijk als het Vonnis zelve was , even ongeregeld ging men voort met het uitfpreeken. Bij herhaaling verzogt de Witt, dat het ter gewoonlijke plaatze, deRolle van het Hof, ^zou gefchieden. Men bragt bij, van het gewoon gebruik aftewijken, om hem te bewaaren voor de mishandeling des Volks: en, ondanks zijne verklaaring , dat hij deeze niet vreesde , en ter Rolle begeerde gebragt te worden, voer men voort met hem de Sententie in de Gevangenis voorteleezen. Men heeft dezelve naderhand

ver-

Willem be LU.

Sluiten