Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ser NEDERLANDEN. 35?

Lucifer roept uit de Hel, Wanneer de Witt daar komen zei? He Burgers riepen uit den Haag, Wagt hem t''avond in uw maag.

Alle deeze Briefjes fioegen alleen op den Ruwaard. Dan zij, die den ondergang der beide Broederen bedoelden, pleegden een fnooden trek, om dengeweezenen Raadpenfionaris mede in 't net te krijgen. De Cipier, door deeze fnooden overgehaald,zondt zijne Dienstmaagd , om hem te laaten weeten, dat zijn Broeder vrijgefproken was, en hem, zo ras mogelijk, wenscbte te zien. Joan de Witt bevondt zich ten huize van zijnen Zwager, den Heer van Zwijndrecht: hij wilde niet toeven tot zijne Koets gereed was, maar belastte, die te zenden ,om zijn Broeder met meer voeglijkheids aftehaalen , dia ook, naa het doordaan van zo hard eene pijniging, niet wel in Gaat was, om te voet te gaan. Volgens eenige berigten, vertrok hij terftond, vergezeld van twee Klerken en dén Knegt. Doch andere melden, dat men zeer veel moeite aanwendde , om hem t« wederhouden, dat hij op een dag, zo hachlijk, zich niet bloot zou geeven aan 's Volks woede, welke hij onlangs zo deerlijk ondervonden hadt, en bij lange na daar door niet bekoeld was. Zijne Dogter, welke hij teder beminde, zou zich voor zijne voeten ne> dergeworpen, en te vergeefsch gefmeekt hebben, on hem het uitgaan te beletten. Eén van zijne Vrien den, toen Lid van de Generaliteits Rekenkamer

Worc

Willem de III.

Joan de Witt na de Gevangenpoortgelokt.

1

»

t

Sluiten