Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3§4

GESCHIEDENIS

jP^iLLEM DE 111.

Ctarafter «fan Joan || Wirr«

j

4 i

|

• l

3

Dan laaten wij het oog afwenden van die Schaïieb vlekken onzes Vade lands , en 't zelve ilaan op de char.-ctcrs der door hen omgebrrgte Broederen, 9> Men meende," fchnj't Buiimr, „ met deeze daad 3, den Prins eenen dienst te doen , fchoon men hein „ meer nadeels toebragt, dan men ooit bi n berftels, len. Ook (prak zijne biüogheid niinrnr van d;en 3, moord, dan met de uiterfte verfociiing. Hij hieldt ,9 hem voor één der grootfte Mannen zijner eeuwe, ?» eM g^ofde, dat hij den Staat getrouwlijk gediend f' hadt Vee!en ook> die, met grond, aange-

11 & Voorltanders van het Buis van O-

ymit , beklaagJen den dood van den geweezenen Raa. >t! liinn.-s. Of d-eze betuigingen en kbgten uit opregten'gein ,ede opwelden, flast ons Net te beoordeelen; manr dat ze wel verdiend en gegrond waren, zal ieder toefteinmen , dk op ons ftrfmq van du Tijdperk re rug ziet ; en zuilen hem de voljende charsctenrckken van |oan de Witt gewis Ijjfc in 'ï oog loopen. Een vlug en vroeg ontwikkeld /erltand, een juist cor ieei, gepaard met o.gemeene chrandeiheid in 't uitvorfchen van geheimen , en •ropte ervaarenis iu Staats- en RetreWings-zaaken ieeden hem langen tijd aarzien als 'r Orakel der Hoo;e Staatsvergaderingen. Het verworven vertrouwen :af h -m her beleid der gewimigfte buiten en binnen, mniche handelingen in banden. Alle papieren vau anbeang werden door hem ontworpen. Qdijk hij

C"J Busïv'et , I. p. 391.300.

Sluiten