Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

593: GESCHIEDENIS

WIM.EM

de ui;

„ held en Godsdienst, die onzen Voorvaderen op aj zo veel bloeds te daan kwam, onzen Kinderen overteleveren. Maardemaal Holland en Zeeland „ de hoofdvoorwerpen zijn , op welken de beide „ Koningen het gemunt hebben, moeten zij , door „ kioek beleid en beraad, alles te werk ftellen, en „ alles opofferen > tot verijdeling van hunne oogmerken. Dat Holland ons voorgaa , en ons een voorbeeld geeve. Wij zullen Geld en Volk verfchaffen , tot verdeediging van het Vaderland, Wij willen liever met eere fneuvelen onder het „ manmoedig verdeedïgen onzer Vrijheid, dan ons „ lafhartig onderwerpen aan de genade eens Vijands, „ die ons'in ketenen zoekt te knellen. Wij zullen nooit gedoogen , dat men hem Sterkten en Plaat„ zen afftaat, die de fleutels zijn van 't Gemeene. „ best, en. hem in ftaat zouden ftellen , om ons, „ wanneer het hem behaagde, het juk der hardde flaavernije opteleggen (*)." 't Schijnt dat de blaam van lafhartigheid en zwakheid den Beftuurderen van een Gewest, 't welk dusdanig eene taal voerde, niet kon aankleeven ; maar alles is verdagt bij een Volk , door den geest van muiterije gedreeven: en, terwijl de Muitelingen het gelaaden hadden op zekere perfoonen , die zij geloofden tegen den Prins te zijn, werd de rust van anderen geftoord door de vreeze, dat de woeste hoop , eens aan 't hollen geraakt, so beswaarlijk tot bedaaren komt,

en,

CO Seir. Re/el. Heil, III. bl, 2<Ss,

Sluiten