Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4io

GESCHIEDENIS

de lil.

Groniti' gen verdeedigtzich dap' ?er.

Hollandfche en Zeeuwfche Kapers namen van de .E^gclfchen en Franfchen een groot aantal Schepen (*). De Koophandel en Zeevaart , wel gevestigd s b!eeven bloeijen en vrugt geeven. Men verhaalt , dat de Franfche Conful, den Koning van Perfi'è verhaalende, dat Loqewijk de XIV. bijkans geheel Holland hadt te ondergebragt , daar op ten antwoord kreeg: Hoe kan dit zijn ! In de Haven van Ormus komen twintig Hollandfche Schepen tegen één uit Frankrijk!

Te Land werd de Krijg niet met dezelfde drift voortgezet. Het vuur der Franfchen , ligt en hevig ontbrandende in 't begin des Veldtochts, en gaande blijvende in de drift der eerfte overwinningen, begon te verkoelen. Lodewijk de XIV, gelijk in aart aan zijne Onderdaanen, was na Frankrijk gekeerd, naa zijn Verbond met den Koning van Engeland vernieuwd te hebben. ■—- De Bisfchop van Munfter] cnderfteur.d door dien van Keulen , kreeg het vervallen en liegt bezette Koeverden bij verdrag: en berende Groningen , op den negentienden van Hooimaand. Carei. Rabenhaupt , Baron van Sucha, een bekwaam en dapper Krijgsman , in de fchool van Fredrik Hendrik gevormd, voerde het bevel over eene Bezetting van twaalfhonderd man ; anders was tle Stad wel voorzien: dan de Studenten en Burgers

ver-

(*) Secr.'Refol. Holl. 167-- bl. 283. 285 — 287.

Brandr, Leeven van de Ruiter, bl. 7ZI 733. 757.

Valkenier , I. D. bl. 813. Hod. Merc. 167%. bl. 148.

Sluiten