Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 4»$

worden. Dit voldeedt den Prins nog niet: hij" trok de zaak aan zichzelven, en aan eene Regtbank, uit Raadsluiden van den Höogen Raad , den Hove ert den Raad van Braband zamengefteld. Hier weid hij ter halsftraffe verweezen, welke men , dén drieentwintigften van Louwmaand des volgenden jaars, in 't Leger te Alphen volvoerde, 't Was 'ér vérre af, dat dit eene algemeene goedkeuring wegdroeg; veelen Oordeelden , dat hij, wat de hoofdzaak betrof, zich in 't zelfde geval als Koningsmark bevonden, en diens voorbeeld gevolgd hadt, doch hij was zijn last te buiten gegaan , en hier over zeker ftrafwaardig. Eenigen wraakten ook het herroepen van vonnisfen, door bevoegde Regters geweezen (*). ■— Zijn post werd "opgedraagen aan Maximiliaan d'Yvoy , geweezen Luitenant-Gouverneur onder den Graaf van Dohna, in het Prinsdom en Stad Oranje, en, in 't jaar MDCLXVII! , door de Algemeene Staaten gezonden na Graave, welke Stad hij verfterkte , en van waar hij thans door Willem den III. te rug geroepen werd , en, om zijne kundigheid , den veroordeelden Pain et Vin vervong, Colonel en Capitein werd van eene Compagnie Voetvolk, en, vervolgens, eerfte Bevelhebber van Schenkenfchans voor de Staaten (f>

De

(•) Costerus Hifi. Perh.bl. 332. Holl. Merc. 167a. bl.218. Lettr. de Mr, de Groot, 2j.Dec.1673.

(f) Deeze Maximiliaan d'Yvoy was de Zoon van Ni. Coiaas Genlis d'Yvoy, dis, in 't jaar MDC , het Fort

VIL Deel. 2-5/. ï • St»

VVillEm

de III.

y

Sluiten