Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

de III.

I ] 1

1 1

<

\ \ \

M:slukre ondernee- j{ Kling der Zjukfche n pen op £j den

/ nee ms*

43* GESCHIEDENIS

het opperbevel over 's Lands Vloot. Cornelis Tromp , die zints den jaare MDCLXI. niet gediend hadt, werd door zijne Hoogheid tot Luitenant-Admiraal , in de plaats van van Gent , benoemd. Dan hij herfteldc deezen Begunstiger van zijn Buis niet, zender de oude veete tusfchen de Ruiter en Tromp weggenomen, en eene opregte verzoening, met vergeeten van al het voorledene , bewerkt te hebben; de Ruitbr verzekerende, dat Tromp zijne bevelen zou opvolgen. Niets bleef 'er tusfchen deeze twee Zeehelden over, dan een edele naijver, wie den Vijanden yan den Staat den meesten afbreuk, en den Lande den grootften dienst zou doen. Da Ruiter oordeelde het noodig , dat verfcheide Pfataaten , om de Vlootelingen bij hunnen pligttehouieu, en daar toe aantemoedigen , behoorden verïieuwd te worden i inzonderheid de zulken , die lelooningen aan de Veroveraars van vijandlijke Scheien , en den Verminkten onderdand in hunnen geirekkigen ftaat beloofden ; als mede die konden dielen tot het houden van goede orde en tugt. De itaaten volg 'en zijnen raad, en de vernieuwde Plaanteii werden doir zijne Hoogheid getekend. Die vaardige Vlootvoogd voorzag en bezorgde alles., i/at n ogen k was te voorzien en ie befchikken. Met het begin van Bloeimaand zeilde de Vloot uit, □ers zettende na den Theems , met oogmerk om den lon d dier Riviere, door het lusten zinken van ten iep. einde gefehikte Schepen , te verdoppen ; dus :n toevoer uit Zee na. Londen te beletten , de ver-

ééni-

Sluiten