Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 45$

en Vlooten voor één of meer Konïngsfchepen , die de Vlag zijner Majefteit, of den Wimpel, Jac genaamd, voerden, te doen groeten, met het ligtsn van den Topwimpel van de groote Mast, enhetlaa. ten vallen van het Topzeil, in de Zee, die zich uitftrekt van Kaap Finis Temt tot voor 't midden van

het Punt Staaten Land, in Noorwegen. Den

Engelfehen werd volkomen vrijheid vergund, om uit Suriname te vertrekken, en het fiuk des Handels op Oost ■ Indien gelaaten aan zes Perfoonen van wederzijden, binnen den tijd van dcie maanden naa de uitgave van dit Verdrag teberaaraen ; en, wanneer zij, naa drie maanden raadpleegens, het niet konden vinden, zou de zaak gelaaten worden ter beilisfmge der Koninginne Regente van Spanje. Ook zouden de Staaten aan den Koning twee millioenen Guldens betaalen , één vierde terflond , en de overige drie vierden binnen drie jaaren , elk jaa? een gelijk gedeelte. Het Verdrag behelsde nogeengeheimpunt, waar bij men beloofde, elkanders Vijanden geen den minsten onderftand te zullen verleenen. De Spaan, fche Staatsdienaars wisten de zaak derwijze te be ftuuren, dat 'er geen woord in dit Verdrag gerep wierd van de Visfcherij. Om deezen dienst te erket nen, deeden de Staaten een aanzienlijk gefchenk aai Don BüRNARDo be Salinas, die hier toe grootlijk; het zijne hadt toegebragt (*> D' («3 Basnage, H. p. 4<5°» Holl. Merc. 1671. bl. 33 Tweejaarige Gefch. bl. 50 enz. Met de la Paix de Ni weg. I. p. <oo. BuRWtT, I. p. Z66.

uk III. l

Sluiten