Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 465

CoNDé, van eene hoogte gezien hebbende , dat het Leger,der Bondgenooten van Senef opbrak, om hooger optetrekken , tot tusfchen Mariembnd en Binch, liet den voortocht, uit Duitfchers beftaande, en den middentocht, dóór den Prins van Oran' je aangevoerd, voortrukken, met oogmerk, om op den agtertocht,de Spanjaarden,im\s..'allen: ditgefchiedde met zulk eene woede , dat de Spanjaarden in wanorde en aan 't wijken gebragt wierden. Zijne Hoogheid behiddt al de wakkerheid en bedaardheid van geest, noodig in een Veldheer: hij liet den Generaal de Souches aanzeggen , dat hij te rug moest keeren, opijk Spaanfchen , die het te kwaad kreegen, te onderfftunen. Deeze daagde zeer lang; zaam op; buiten'twijfel, om zijn Volk, uit 's Keizers last , te fpaaren. Drie Battaljons Staatfche Voetknegten fchikte de Prins de agterhoede ter hulpe ; doch deezen werden op de vlugt geflagen , gedood , of gevangen. CondC , door dit voordeel aangemoedigd, en het Staat [clip Krijgsvolk het flegt< Re oordeelende, befloot, met al zijne magt op het zelve aantevallen. Dit eerlte gevegt was han op ': verlies van niet meer dan honderd man te ftaan ge komen. De agtertocht in wanorde gebragt hebben de, dagt hij, dat de middentocht , verbaasd , er "reeds verzwakt door het afgezondene gedeelte , ge reedlijk zou bukken. De fchrik , in een Leger ver fpreid , door het verdaan van een gedeplte , is bij kans een zekes.voorteken van eene voldagene vlugt of nederlaag. Daarenboven kon hij niet verwagten L 5 da

Wn.tïM

de Ui.

I

I *

t

Sluiten