Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49+ GESCHIEDENIS

WrLT.HM

Q|i HL

te zouden worden aangedeld, om onderzoek te doen op den toeftand van gemelde Rivieren en Moeraslën, en dac zij een nauwkeurig fchriftlijk verhaal zouden moeten overleveren, hoe ze die hadden bevonden ; zijnde in hunne ferfopnen en Goederen te verantwoorden, 't geen zij aangaande den toeftand der voornoemde Rivieren en Moerasfen in hun fchrilt)ijk verhaal hadden ter nedergsftcld.

VJil. Dat, binnen etnjsarnaa het eindigen van den tegenwoordigen Oorlog, de Staaten van alle de Zeven Gewesten zouden bezorgen, en aan den anderen overleveren, den netten ftaat van de gelegenheid van derzslver Middelen, Inkomïten, Schattingen enz., opdat de Algemeene Staaten , zes maanden daar naa, eene billijke verdeeling zouden kunnen maaken van 't geen elk Gewest tot handhaving van de Unie hadt optebrengen : en, in gevalle het een of ander Gewest oordeelde te zwaar gefchat te zijn, dan zou het vonnis, of de uitfpraak daarover, ftaan aan den Prins van Oranje, waar aan zij verpligt zouden zijn zich te onderwerpen. Dat ook aan zijne Hoogheid zou gelaaten worden den tijd en de middelen te beraamen , om de betaaling der agterftallen te voldoen , welken de drie overheerde Gewesten aan de Admiraliteiten van Holland en Zeeland icl uhlig waren wegens derzelver aandeel in deiasten van den Oorlog ter Zee.

IX. Dat , voorts, uit aanmerking van de goede diensten, bij de Staaten van Stad en Lande in den fceg§nwpordigen Oorlog 3 ten beste-van 't, genieën, 1 -' . ., be«

Sluiten