Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

os III. Veld

tocht des jaars

522 GESCHIEDENIS

het grootfte gedeelte van Ent opa deelde in dien Krijg (*).

De Oorlóg werd heftigst, in de Nederlanden , in Didtschland en ter Zee, gevoerd. De Franfchenopenden den Veldtocht in de Nederlanden met een talrijk Leger. De Graaf d'Es'Tradrs-, kort daar op tot Veldmaarfchark van Frankrijk verheven , vermeesterde het Kasteel van Luik , Crf.qui Dinant, en de Markgraaf de Rochekort LJuy. Een gedeelte des grooten Legers , aangevoerd door den Prins van CoNDé , hadl Limburg belegerd. De Prins van Gra»/«Tukte aan tot ontzet dier Stad, en was reeds, Dij Mutheim, over de Roer gekomen , toen hij veri'tondt, dat de Stad , zes dagen naa het openen der Loopgraven, zich hadt ovefgegeeven aan d.-n Hertog ö'Enguin , die, met CoNDé weder veéénigd, Brakand introk. De Prins van Oranje hadt de eer, van alle de beweegingen deezes Legers teltremmen: en, fchoon de beide Legérs elkander tot een afttand van twee mijlen naderden, fcheen geen der beide Par-ijen genegen om een Veldllae te waagen , die, zxw den eenen kant , van 't geheel verlies der NeHerlanden, en , aan den anderen kant, van een inval in Frankrijk Rondt gevolgd te worden. Zij vergenoegden zich met op elkanders beweegingen agttélaan , en het bemagtigen van Steden te beletten. De Stadhouder nam nogthans Binch in , en ilegtte

v die

CO Tweejaarige Gefch. bl. 607. 703. 704.7117 enz.

Sluiten