Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 535

Kasteel Pakrmo , 't geert veel dienst hadt kunnen doen, te weinig op den Vijand gefpeeld hadt (*). Dus ondervondt men, dat Frankrijk , 't welk, nog weinig jaaren te vooren, geen Oorjogfchepen van eenigen naam in Zee hadt, toen onder de eerde Zeemogenheden mogt gerekend worden. De Franfchen, zich met dt Hollanders veréénigende tegen de hadden van hen de eerfte beginzelen der Scheepsbouwkunde en Van het Zeebeleid geleerd : vervolgens, met de Engelfehen tegen de Hollanders ftrij. dende, deeze belde verder aangeleerd en volmaakt, als ook de noodige kundigheden tot het leveren van geregelde Zeellagen gekreegen.

't Wordt tijd , om te bezien wat , dit jaar, ter Lande voorviel. De Koning van Frankrijk hadt in de meeste veroverde Plaatzen Mannen gelaaten, dooi langduurige diensten uititeekend, wier roem en wel vaart afhing van eene welgelukkende domheid. Zi itroopren op vijandlijken bodem : de gevegten warei te bloediger, dewijl men elkander digter bij nader de dan in groote Veldflagen, wanneer het groot ge tal een groot gedeelte des Legers nutloos maakt De Spaanfche Bezettingen volgden het zelfde voor beeld. De Franfchen hadden in 't algemeen de o verhand: en was zulks niet alleen een gevolg van Krijgsgeluk , maar zij (tonden ook onder eene dren getugt, en de vourtaadfehuuren van mond enkrijgj behoeften waren rijklijk voorzien. Zij konden vroei

t

£*) Brandt, Leeven van de Ruiter, bl. 991.

Willem

de 111.

Veldtocht des jaars

Sluiten