Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 545

hand, ingenomen. Da Koning woonde in perfoon 't beleg bij, met zijn Broederen vijf Maarfcha) ken van Frankrijk , d'Humiers, Schcmberg, la FeuillaDE,' Luxemburg en de Lorges. Deeze voerdenj, dag om dag, het bevel. Vauban beftuuide alk de Krijgsverrigtmgen. Men hadt nog geen der Buiten werken dier welverfchanste Stad ingenomen , en hieldt Krijgsraad, om dezelve, en bepaald een zeker Horenwerk, aantetasten. \ Was degewuonte, zulks bijnagttedoen, om, zonder gemerkt te worden, den Vijand te naderen, en het leeven der Soldaaten te foaaren. Vauban doeg voor, het bij klaaren dag te onderneemen. Alle de Maarfchalken kantten zich aan tegen dien voorflag. Louvois keurde denzelven af. Vauban hieldt zijn ontwerp ftaande , als eer Man, die geen onberaaden ftuk ter baane gebrag hadt, zeggende: „ Wilt gij het leeven der Soldaa ten fpaaren? dit zult gij daar door te beter doen als gij bij klaaren dag vegt , zonder verwarring " en zonder dat eene partij van ons Volk op een " andere fchiet, gelijk bij nagt dikwijls gebeurt.— , Is het uw oogmerk, den Vijand te verrasfen? bl " wagt altoos de beftormingen in den nagt : en w \\ zullen het te gewisfer neemen, als hij, den voo: gaanden nagt in onrust gehouden, 's morgens a gemat, onze fnsfe benden op 't lijf krijgt. Vues " hier bij , dat, indien 'er in dit Leger bloodaar zijn, de nagt hen begunstigt, terwijl zij bij da? onder 't oog des aanvoerders vegtende , eene £ gevergde dapperheid betoonen , en meer doei Q 5 "d

WtT-I.em

de nu

»

:s

»

fi,

In

Sluiten