Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

546" GESCHIEDENIS

WlT.LEM Dll III.

als mede Kamerijk en St. Omer,

,, dan men van hen anders kan verwanten." Deeze raad vondt ingang. \s Morgens ten zeven uuren begon de aanval, en in minder dan een uur hadden zij niet alleen het Horenwerk vermeesterd, maar ook de Stad in (*).

Kamerijk gaf zich , naa een beleg van negen dagen, over. De Bezetting, na 't Kasteel geweeken, volgde, twaalf dagen laater , het zelfde fpoor. De Hertog van Orleans hadt , middelerwijl , het beleg voor St. Omer gellagen. De Prins van Oranje , te laat gereed om Falenchijn ofKamerijk te ontzetten, zogt dit St. Omer te doen, en trok met zijn Leger derwaards , voorneemens een meesterduk uittevoeren. De Hertog van Orleans. des kur.dfchap bekomen hebbende, liet eenig Volk voor St.Omer, doch ging met het overige, des Legers den Prins te gemoetc, en de Hertog van Luxemburg voegde zich , met een groot getal Knegten uit 's Konings Leger, bij hem. Te Mont- Kas fel troffen de vijandlijke Legerbenden elkander aan , en itreeden van wederzijde een geruimen tijd dapper. Doch een gedeelte van der Staaten Voetvolk geraakte in wanorde en aan 't deinzen. Meer dan ééns herfteide zijne Hoogheid zulks , en bi agt ze we.'er tot ftaan. In 't einde werd hij genoodzaakt den wijteenden droom te volgen, en den Vijand het llagveld te laaten. Dc agterhoede des Legers hadt tot nog dand gehouden, en met deeze deedt hij een zo welbeleiüen aftocht , dat Krijgs-

kun-

(*) Siècle de Louii XII7. Holl. Merc. i6j7. bl. 12.

Sluiten