Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55« GESCHIEDENIS

Willem de III.

Binnenland fche onlusten. Kerklijke ic Zee. land.

te de Franfchen het Eiland, met groot verlies , te verlaaten. In Slachtmaand hervatte d'EsxftEés, zich van eenige Sterkten der Staaten in Zuid - America meester gemaakt hebbende , den aanval, wanneer het hem gelukte de Sterkte opTabago te bemagtigen. Binkes kwam hier, met veele anderen , ongelukkig aan zijneinde, daar een vijandiijke Bom liet Kruid in 't Fort, 't welk hij verdeedigde, aandak, en hen in de lugt deedt vliegen (*). Ondanks de Visfcherijen wederzijds vrijgedeld waren , namen de Franfchen, dit jaar, vetfcheideae Greenlandsvaarders ,cn verbrandden 'er eenigen.

Bij deezen uitheemfchen Oorlog kwamen binnenlandfche onlusten, zo Kerklijke als Wereldlijke. De Predikanten , der Partije van Coccejus toegedaan, hadden, onder de'Stadhouderlooze regeering, grooten opgang gemaakt, en de dandplaatzen in de aanzienlijkde Steden bekomen; doch thans waren zij de onderliggende Partij. De Pbetiaanen, altoos voor Vrienden en Goedgunners van het Huis van Oranje gehouden, kreegen de overhand , in zo verre , dat eenigen hunner , voorheen , om oproerig preeken, uit de Steden gezet, nu door zijne Hoogheid weder vrijheid verwierven, om 'er in te komen, en hunnen dienst, als voorheen , waarteneemen (*). — In Zeeland reezen geweldige onlusten over het beroepen van Wilhelmus Momma tot Predikant te Middelburg. Zijne Hoogheid keurde het af, en vermogtj . . in

(*) Tweejaar. Cefch. bl. 5p8.6os,

Sluiten