Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55^

GESCHIEDENIS

WraSM du Ui.

Ontwerp van eenen algemeenen Vrè de,

IÓ78.

voorvaarden van eenen algemeenen Vrede, de eerde voor, de tweede tegen', Frankrijk ijverende. Men kwam overéén , tot voorwaarden te dellen , ,, dat

alles, wat van den Keizer en het Rijk, van de „ Ferèénigde Staaten en van den Hertog van Lotha3, ringen gewonnen was, aan ieder deezer Mogen-

beden zou te rug gegeeven worden, enaanS/ww,, je de Sted.m Aat<:, Ch.rrkroi, Oudenaarden, „ Kortrijk, Doornik, Falenchjn , St. Guilain en „ Bir.ck; dat de Koning de toeftemming van ifow^„ rijk, en de Prins die van Spanje zou zoeken te „ bezorgen." Het Franfche Hof gaf uitdellend en vervolgens onbepaald antwoord, rekkende de handeling met de Engelfehen op eene kunstige wijze, tot zo lang, dat de ijver van Carel den II, ova Frank' rijk tot den Vrede , op de beraamde voorwaarden, overtehaalen, geheel verkoelde. Hij tradt zelfs met Frankri k m geheime onderhandeling, een jaarlijkfchen cnrierftand in geld van dat Hof trekkende , tot op het duiten van den Vrede. Terwijl hij nogthans, om , te- nvnsten in ichijn , te voldoen aan de affpraak met den Prins, die na Holland gekeerd was, in de vaste verzekering, dat zijn Oom, de Koring, den Oorlog aan Frankrijk zou verklaaren , indien hetzelve den Vrede, op de bepaalde voorwaarden, weigerde te aanvaarden, en vooral om het Parlement gefloegef te steven, een Verbond doot met de Staaten , 't welk niet btkragtigd werd , en cok veel te onbepaald was , om iets tot den algemeenen Vrede óoetebrengon. 't VVerd vervangen door een nader

Ver-

Sluiten