Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bis. NEDERLANDEN. 571

na den Vrede , dat zij het waagen durfden op de voldoening aan Zweeden te dringen , als eene voorwaarde , van welke zij niet souden afltappen. Dit bragt de Bondgenooten in den waan van de volduuring des Oorlogs, en zij keurden het noodloos, iets anders te werk te {leliën, om het fluiten van den Vrede te dwarsboomen. Z;j hielden dit ééne punt, van welks loslaating de geheele zaak afhing, bedekt tot den laatften dag , en toen moest het zonder uit Hel gefchieden, opdat de Staat fchen geen tijd zouden hebben, om , tot het ontvangen van naderen iast, hunnen Meesteren te fchrijven (*).

Vlijtig werd die dag bedeed in alles, wat men tot het fluiten behoorde gereed te maaken : en ook was voor twaalf uuren des nagts , op den tienden van Oogstmaand , de Vrede tusfchen de Franfchen en de Staatfchen getekend , als mede een Verdrag van Koophandel. Wij wijzen onze Leezers, wegens den inhoud dier breedvoerige Verdragen, tot de onder aangehaalde Schrijvers (f> Alken kortlijk optekenende, wat bijhet eerde, ten opzigte van deezen Staat en zijne Hoogheid , bijzonder in aanmerking kwam. „ De Staaten werden herfteld in 't bezit ., van de Stad Maastricht, met het daar aanonder„ hoorige : dan de Koning van Frankrijk zou het „ Gtichur en de Krijgsbehoeften uit die Stad na zich

„ mogen

(*) Tjemi-le Mem. p. 6?$. 630. (f) Groot Plakaatb. IV. D. bl. 360.368, IMLMerc* I678. bl. 195.201.

S 2

Willem

3e III.

Sluiten