Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TAFEREEL

der

ALGEMEENE GESCHIEDENISSEN

van de

VERÉjÉNIGDE

NEDERLANDEN,

gevolgd naar 't frans ch van den heere

\ A. M. CZRISIER.

ïj AGTSTE DEEL,

Beginnende met hst jaar 1678. en eindigende met de Dood van Koning Willem de IJl. 1702.

Te UTRECHT, bij B. WILD.

MDCCLXXXV1I.

Sluiten