Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vt INHOUD;

land, Groningen en Amlïer.iam verkleuren zich tegen het zenden van meerder Folk na de Spaaniche i\e„ derlanden, Amfterdam krijgt de Papieren , ontzegeld, je rugge, Fom{lellen van den Franfchen Af~ gezant. Handelingen over het twintigjaarig Beft and,. Misnoegen des Spaanden, Afgezants over het Verdrag mtt Frankrijk, brwud van het Verdrag tusfchn Frankrijk en de Staaten. Het Verdrag bekragtigd. Spanje neemt het twintigjaarig Beftand aan. Aanmerkingen over het Beftand , en ftaatkundige be-, fihouwhig van hetzelve. 0,-êènigheid over den Staat van Oorlog: de vermindering der Land-, en de vermeerdering der Zeemagt. De Prins van Oranjo Hdtx misnoegd, door Amfterdam.

Willem de III. vergroot zijn gezag in de Steden.

Onlusten te Gornichem. Verandering in de Vroed' fchap te Utrecht. Gefchil te Dordrecht over de Goede L,ciden van Achten. Gefchil met de Regeering te Leyden. De Prins met Amfterdam verzoend.

De Herroeping van bét Edict van Nantes.

Vervolging der Protestanten in Frankrijk. Herroeping van 't Ediél van Nantes. Franfche Vlugtelingen hier ontvangen. Lodewijk de XIV, maakt zlcü gehaat In deeze Gevesten. Gur.stbctoonitg aan de Vlugtelingen. Invloed van deeze vervolging op de Staotszaaken. De Jefuiten en andere Manniken uit

M

Sluiten