Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WilWM oe lil»

gf5 GESCHIEDENIS

dat men berouw njogt krijgen van dien flap , deedt ze tetQond optrekken: en, vrtezende , dat de mngt te klein zou weezen , om de Spanjaarden te on.ierfteunen , en de Franfchen te tergen, verzekert men, dat hij, op eigen gezag , in Ijsde van achtduizend, wel veer.ienduizend man ten velde bragt. Een (toute daad! zegt de Graaf d'Avaux, dit vermeldende, weüe toont , dat de Prins zich aan de Staaten weinig bekreunde (*). —- De aankomst deezer verlier • kiug wederhieldt de Ftanjchen niet, om zich van Kortrijk en Dixtnuiden meester te maaken , en Luxemburg te bombardeeren (f). De Span¬

jaarden konden zich des niet wreeken , dan door eene openlijke Ooiiogsveiklaariug , den eifden van Wintermaand getekend. Als de Franfchen zagen, dat men geen inagtig Leger legen hen kon aanvoeren, dreigden zij, niet gelijk voorheen, tien, maar honderd Dorpen of Huizen tegen ddn te zullen laaten afbranden (§). Lodüwijk de XIV. was reeds dei Spanjaarden te gemoet gekomen in hunne halsftarrige weigering , om Luxemburg af cftian , niet de aanb'eding, om, in liede daar van, zich te verge. peeën met Kot tri f, Dixmuiden, de Dorpen onder Aath, die voorheen tot her Doarnikfche behoord

had-

(*.) d'Avaux, Tom. j. p, 330. & II. P, lc5. WageKAar. -Ivtjï- VI. Sr. bl. 57.

\fc) litV. Mcrc 16G3. bl. ail. 215. 130 • 232. 247, 248. Daniël, Jovrnaï, p. 141.

(§) Holl. Merc. 1683. bl. 232. 2-31.

Sluiten