Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dhr. NEDERLANDEN. jjg)

,', Prins b'ezaf meer ftaatzugt , ftijfhoofdigheid en hooggévoelenheid, dan behoorlijk was ; anders zou hij niet zo zeer Verfchillen van den Keurvorst ,dien hij wel voor zijn Vader agten ïiiogte. Doch ,■, hij hadt zich geheel overgegeeven aan den raad „ des Markgraafs de Grana , en van BourgoMft'gno ,'. Spaanfchen Afgezant te Weenen : de „ eerfte een Wargeest , en de laatfte een Man met w weinig oordeel. Beiden hadden zij het treurfpei' f% zamengefteld , 't welk nu vertoond werd. Da ,, Markgraaf dagt den last, doorhem dén elendi„ gen Ingezetenen dér Spaanfche Nederlanden op,, gelegd, te fchuiven op de fchouders vanDuitsch~ land en van de Veréénigde Gewesten. Bourcq3, magno hadt zich diets gemaakt, dat hij den Koning van Engeland, zijns ondanks, zou inwikke,, lert in den Oorlog met Frankrijk. Opzulkegroru l, den fteunde de belachlijke Oorlogs-verklaaring van Spanje aan Frankrijk. Anders lagen den Am* 3, fterdammeren de harsfens zo verkeerd niet, dat zij Frankrijks magt,zouden willen vermeerderen, en hunne eigene boeijen fmeeden. IN'iets ftreedtmeer „ met eikanderen , dan de belangen van Frankrijk „ met dicvan den Verédnigden Staat. Doch 't was „ thans de gewoonte, om zulken, die éenen ontijdigen en verderflijken Oorlog afftemden, aantezien „■ als gewonnen of omgekogt door Frankrijk." Ee? ne opening van zaaken, zo geheel ftrookende met de ftaaikunde des Keurvorsts , fmaakte den Afgezant. • ■ 'j .;; FUL Heel. Q Ge,

DE Illl

Sluiten