Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dksl NEDERLANDEN. 149

brengen , zonder elkander vooraf daar over gehoord te hebben. De vervolging der Gereformeerden in Frankrijk vervreemde de Pvegeering van Amfterdam meer en meer van het volgen van maatregels , die met de inzigten en belangen van het Hof vzn Frankrijk overéénkwamen , en tot hier toe den Staat in vrede bewaard hadden (*). Deeze gebeurtenis, van zo veel invloeds op de fiaatkundige gefieltenis van Europa in 't algemeen, verdient eene afzonderlijke overweeging, vooral in zo verre zij onze Veréénigde Gewesten betreft. En moeten wij , deeze afdeeling befluitende , onzen Leezeren nog herinneren, dat zij te rugge zien in ons laatst voorgaande Deel, waar zij , ten aanziene van het ftuk , thans befchouwd , zullen ontdekken , hoe zijne Hoogheid , wiens aanwas van magt in Holland wij toen overwogen, ook in Qverijsfel en Zeeland reeds magtbetoo-, ningen van verren uitzigte geoefend hadt.

(*) Wagenaar , Atr.(l, VI. Sc. bl. 119.

& 3t

Wjlus4

DS III.

Sluiten