Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï5© GESCHIEDENIS

Vervolging der Protestanten in Frankrijk.

Herroeping van \Edi& van Nan-

feu

Be Herroeping van het Edict van Nantes.

Jf^e ne der grootfte gebeurrenisfen deezer Ëeuwe, en die het meeste toebragt, om de Gemeenebestgezinden in de Veréénigde Gewesten den Prins van Oranje te doen toevallen , was de herroeping van het Edict van Nantes. Lodewijk. de XIV, naa, door verfcheide bedrijven van eenen vervolgzieken aart , zijn oogmerk , om niet dan ééne Godsdienstbelijdenisfe in zijn Koningrijk te dulden , genoegzaam bekend gemaakt te hebben ,. veronderftelde, volgens ingekomene lijsten, hem opgegeeven, van afzweeringen des Protefiantfchen Godsdiensts, dat'er bijkans geene Protejiantfche Onderdaanen in zijn Koningrijk waren overgebleeven. Door verkeerde Staatsdienaars misleid , geloofde hij , geen agt te moeten Haan op het klein getal hardnekkigen , nog Dvergebleeven. Door de Priesters verblind, waande hij het regte middel van zondverzoening gevonden te hebben in zijn geheele Rijk Roomsch-Catholijk te tnaaken.

Het Ediél van Nantes , door Hendrik den IV, n den jaare MDXCVIH , aan de Protejlanten geschonken, en ftaatlijk bezwooren , bij 't welk hun de vrije oefening van hunnen Godsdienst wordt toegefraan, hieldt hij als flegts voor een tijd gegeeven in afgeperst. Met dit te vernietigen, dagt hij ia |énen u een boojn , reeds aan alle kanten losgemaakt,

Sluiten