Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tv INHOUD.

drag. Verdrag tusfehen Engeland en de Staaten. Onzijdige Schepen, op Frankrijk vaarende . worden' voor goeden prijs verklaard. Vergeefsch zoeken de Staatfchen eenig voordeel voor den Kmphandel in Engeland te bedingen. Ver geef fche poogi; gen om Witsen in 's Konings belangen overtehaalen. jfalouzy der Engelfchen tegen de Nederlanders.1 Tegen Koning Willem. Gefchil van Koning Wh.lem met Amfterdam, over het aanftellen van Schepenen. Gefchil over het zitting neemen des Graaven van Portland in de Staatsvergadering van Holland. Brief, aan Koning Willem toegefchreeven. De gefchillen bijgelegd. Gefchil in Overijsfel, door Koning Willem befist. Hoogloopende twist te G^es geweldig geëindigd. Burgemeester HaLewIJN geflraft over geheime onderhandeling met Frankrijk. Aanmerkingen over de gevolgen der Verbintenisfe met Engeland, en V gezag van Willem den lil.

Oorlog wegens de omwenteling in Engeland.

Invloed van Willem den III. in Europa. Krijgsverrigtingen ten Lande in de jaaren 1689 en 1690* Zeegevegten in die jaaren. Voorfpoed van Ko-nng Wil lem in Ierland. Dezelve jleekt na Holland over. Zijne aanfpraak bij de Staaten. Zamenkomst der Bondgenooten in den Haage. Aanfpraak van Koning Willem bij de opening der zamenkomflt. Beft'uiten der Bondgenooten , om den Krijg met magt voorttemetten. Voorfpoed der Franfche wapenen in de Neder-

Sluiten