Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlT.LEM BE Hl.

Verbonden der Staaten.

SfZ GESCHIEDENIS

tonnen Gouds te (laan kwam (*). — Hij liet der Staaten Afgezant in verzekering houden, en de Staaten deeden dit wcderkeerig ten opzigte van d'Avaux; doch zij kreegen welhaast hunne vrijheid weder.

Op de Oorlogsverklaring des Konings, in 't laatst van den voorleden; jaare , volgde , in Lentemaand des jaars MDCLXXXIX, die der Staaten. In dezelve haalden zij , met veel verwijts , op den Oorlog van MDCLXXII, toen Lodewijk de XIV. op het onverwagtst den Staat op 't punt des verderfs gebragt hadt: zij weidden breed uit over de inbreuken , op den Nieuwmeegfchen Vrede gedaan : zij klaagden over de mishandelingen en de vervolging over den Godsdienst, in zijn Rijk aangevangen , en ook den Ingezetenen en Onderdaanen van deezen Staat aangedaan : als mede over het belemmeren vau den Koophandel , en de' 'Isfcherij en Handwerken deezer Landen. In wedervergelding hier van , verbooden zij hunnen Ingezetenen , uit deeze of andere Landen eenige Krijgs- of Mondbehoeften na Frankrijk te voeren (f).

Om klem te geeven aan de Oorlogsverklaaring tegen een zo magtig Vorst , hadden de Staaten de hulp en verbintenis met andere Mogenheden noodig. Spanje en Frankrijk hadden elkander den Oorlog

verCO Van Heurn , Hifiorie der Stad en Meijerije van 'i Hettogcnbasch, III. D. bl. 308.

(t) Du-Mont Corps Dipl. Tom. VII. P. II. p. 2i3> Holt. Merc. 1680. bl. II4.

Sluiten