Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der, NEDERLANDEN. 33»

„ verdeediging , ontvallen waren ; doch dat zijne „ meening geweest ware, te zeggen , dat hij liever

fterven wilde, dan zien , dat men het bevorderen „ van den Vrede door eerlijke middelen voor eene „ misdaad hieldt."

Met zo veel vrijmoedigheids , als hij zijne zaak verdeedigd hadt, met zo veel ftrengheids werddezelve voortgezet, en Halewijn tot eene altoosduurende gevangenis verweezen , met verbeurtverklaaring fijner Goederen. Koning Willem vondt het Vonnis, hem toegezonden, te zwak naar gelangevande misdaad, doch het bleef zonder eenige bezwaaring. Hij werd eerlang na Loeveftcin gevoerd ; doch wist, drie jaaren daar gezeten hebbende, het te ontkomen, en na Suriname weg te geraaken, waar hij zijne dagen geëindigd heeft. Du Plessis kreeg de zelfde Staatsgevangenis tot zijn verblijf, en zat 'er tot naa het lluiten van den Rijswijkfchen Vrede. Halewijns Broeder werd , op vermoeden van mede gedeeld te hebben in de onderhandeling, in verzekering genomen; doch, naa verloop van eenige maanden , ontflaagen. De veelvuldige moeite , door de Huisvrouw en Dogter van den Oud-Burgemeester aangewend, om de zaak des Gevangenen in een gewoon Regtsgeding te doen bepleiten , baatte niets, maar haar verzoek werd van de hand geweezen (*)#

In deezervoege beftuurde Willem de III. het Gemeenebest uit zijn Paleis te Westmunster. Indeezer-

voe-

(*) Wagenaar, Vaderi.Hijl. XVL D. bk 230.

DS

IVlLLEM 3e III.

Sluiten