Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S62

GESCHIEDENIS

Willem Dn III.

Zeedag tusfehen de Kapen la Moitgue en Barfleur,

Tourville Zee te kiezen , en der Engelfche Vloot flag te leveren , om dus de Zee ruim en veilig te maaken voor de Schepen met Krijgsvolk , die hem Honden te volgen. Maar alle omftandigheden liepen Frankrijk en Jacobus tegen. De Vice- Admiraal Carter hadt zich, eenige weeken, met een fmaldeel onthouden tusfehen het Eiland Gernefey en de Franfche Kust; de Ridder Raoul de Lavalle met een ander tot Valais gekruist; maar de Admiraal Russel was met de groote Vloot nog niet uitgeloopen , en der Staaten Luitenant-Admiraal van Almonde lag nog binnen Gaats. Tourville poogde édn- en andermaal uit Brest te zeilen , om deeze fmaldeelen op de Kust aantetasten , maar tegenwinden beletten hem, en teflens n'EsTREés, om zich bij dien Vlootvoogd te voegen met twaalf Schepen uit Toulón. Gunstige winden , in tegendeel , voorzigtigheid en een welberaamd plan bragten te wege , dat de Engelfche en Staat fche Vlooten bij St. Helena verzamelden, en zich op die hoogte hielden, om Engeland te befchuttcn : dit gefchiedde juist op dien tijd, als Tourville last kreeg tot het waagen van eenen Zeeflag. De Engelfchen bleeven niet in gebreken van kundfchap na Frankrijk te zenden, om het Hof te waarfchuwen van het gevaar, 't welk de Vloot dreigde. Lodewijk de XIV. zondt tegenbevel aan Tourville ; doch hetzelve kwam te laat. De berigten, door Koning Jacobus, die heimlijk verbrand op de Engelfche Vloot hieldt, hem medegedeeld; de tartende taal des Markgraafs de Seignkaly , wegens

Sluiten