Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ser NEDERLANDEN.

„ vollen verzekerd, dat hem de algemeene Vrede en „ het welzijn van den Staat, ter harte ging. Zij „ wenschten dan wel, dat de handeling op deezen „ voet voortgang mogt hebben , wanneer zij 'er „ een gelukkig einde van hoopen zouden door de vlijt des Graaven d'Avaux , die, zo hij al te rug ,, mogt keeren, den Koning, zijnen Meester, zou „ kunnen verzekeren van de vreedzaame gevoelens „ der Staaten, en dus den argwaan doen verdwij„ nen, welken men tegen hen mogt hebben opge„ vat.

,, 't Was waar, zij hadden zich gewapend; doch „ niet, dan naa het Franfche Krijgsvolk in de Spaan,, fche Nederlanden getrokken, en het hunne van „ daar te rug gekomen was, 't welk de voormuur, „ door Frankrijk zelve van zo veel aanbelangs voor „ den Staat geoordeeld, geheel nutloos maakte. De

nauwe verééniging tusfehen Frankrijk en Spanje „ hadt bekommering in hun verwekt. Voorheen

hadden zij verklaard van gedagten te weezen, dat „ de Koning zijne bedrijven naar reden en billijk-

heid, en niet naar de ultgeilrektheid van zijne magt „ zou willen regelen; dan, zo men hun nu eenen „ Oorlog wilde aandoen, zouden zij gerust zijn, ,, niets verzuimd te hebben, 't geen zij konden in „ 't werk ftellen. om denzelven te ontgaan.

,, Indien iemand hunner Onderzaten 's Konings „ Vlag gehoond, zijne Havens gepeild, op zijne „ Schepen gefchooten, of zijne Onderdaanen geligt O 4 „ mogt

Willem de III.

Sluiten