Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 491

jeren was na Duitschland vertrokken om de Kreitzen en Vorften to: het voorftaan der Franfche belangen te beweegen (*).

De Koning van Groot ■ Brittanje en de Staaten maakten nog gewigtiger Verbintenisfen: met den Keizer aanfpannende, flooten zij een Verbond met Deeremarken, vernieuwden de oude Verbintenisfen met Zweeden, gingen met den Keurvorst van de Palts en den Bisfchop van Munfler bijzondere Verdragen aan, tot het bekomen van Krijgsvolk, en handelden ten dien zelfden einde met eenige andere Duitfche Hoven. De Keurvorst van Brandenburg door deeze Partij voor Koning van Pruisfen erkend, tradt in derzelver maatregelen , en fcheen deeze erkentenis van Freöerik den I. bij hem gewigtig genoeg, om manfchap te leveren, zonder beloften van onderftandgelden (t)- « Het begeeren van welke," anderzins , naar de aanmerking van Lodewijk den XIV. „ het eerfte antwoord is, 't welk de Duitfche Vor„ ften geeven, op de voorflagen, die hun gedaan „ worden (§)."

In het vervaardigen van krijgstoerustingen, en met ontwerpen van plans, werd de tijd gelleeten , en

nie-

(») Du Mont Corps Diplom. Tom. VIII P. II. p. 31. Tindal, Vol. IV. p. 372 375.

(f) Lambtrti, Tom. f. p. 517. 710. Supplem. au Corps Diplom. Tom. III. P. II p. 11. Du Mo,\t Corps Diplom. Tom. VIII. P. f. p. 96.

($) Huplem. au Corps Diplom. Tom. III, P. II, p. 13. O 5

Willem de III.

Sluiten