Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAATSRr GEERIJtG.

H*J&O0T de Fanjchen veroverd.

\ t 1

i-.i g ti

13

g E ti v; m

76 GESCHIEDENIS

dan Hagenau, door de Franfchén ontruimd, bezet» ten.

De voorfpoed des Konings van Frankrijk alleen kon het ongelukkig lot der Keurvorsten van Beijeren en Keulen herltellen. De eerstgernelde mogt zich aan 't hocfd eens Legers vopgen , en de laatstgenoemde kon alleen den zegen over de wapenen .'zijns Broeders , en die hem begunstigden , affmeeken. Hij drong 'er bij Lodewijk den XIV. op aan , dat deeze een magrig Leger in Vlaanderen zou zenden, en den Veldtocht beginnen met Luik te vermeesteren; eene Stad, welker opperheerichappij aan haar tijtel van BisCcbop gehegt was. De aannaderingder 'iondgenogten hadt hem genoodzaakt dezelve te ruinen. Het Franfche Hof bewilligde te gereeder in ïe voorflagen, naardemaal de Stad de intreede openIe op het Grondgebied der Staaten, en, deeze benagtigd zijnde, den Bondgenooten een weg was af;efueeden, langs welken zij Krijgsvolk in Flaande. en zonden. De Keurvorst van Beijeren, door den :oning van Spanje tot Landvoogd der Spaanfche Nederlanden aaugefïeld, hadt den Winter tzBrusfel etleeren. De Maarfchalk de Villeeoi, die onder em het Legerbevel zou voeren , vervoegde zich iet het begin van Bloeimaand , bij hem. Het Leer trok te Velde. Huy werd berend , en met het asreel, door den Markgraaf de Gasse , op den Linden van Zomermaand, ingenomen: de krijgsgemgen gemaakte Bezetting voerde men na Na. in.

Sluiten