Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Der NEDERLANDEN. 213

tnoest, als of men ten oogmerk hadt, den Oorlog op het nadruklijkst voorttezetten , om zo veel te betere voorwaarden van Frankrijk te bedingen. Doch, dewijl Frankrijk in dit ontwerp zeer duidelijk liet doordraaien, ten oogmerk te hebben, Engeland te Vleijen , en tot afzonderlijk handelen te beweegen, vondt men 'er de zaaden van tweedragt tusfehen de Bondgenooten in gezaaid ; waarom men meende, niet te veel moeite te kunnen aanwenden , om deel te houden in de handeling, tusfehen de Hoven van

Londen en Verfailles aangevangen. Frankrijk ,

't is waar, hadt kortlings de Vredehandelingen weder willen beginnen door den Hertog van Lotharing gen, doch geweigerd de voorliagen tot dezelve te doen. — Men polste de Engelfchen , of zij tot eenen redelijken Vrede neigden ? Het antwoord was , dat men beide in 't maaken van Vrede en het voortzetten van den Oorlog genegen was, goed verBand te houden met de Staaten, die egter, eenige opening ziende tot handelen, de Koningin terdond moesten verwittigen van het geheim (*),

Terwijl de Engelfchen dus de Staaten in flaap zogten te wiegen , vervorderden zij op de heimlijkfte wijze hunne onderhandelingen met de Franfchén. Zij hadden een plan beraamd , om 'er bijzondere voordeden uit te trekken; en de Koning van Frankrijk was te gereeder om het Gemeenebest aan de belangen van Groot-Brittanje opteofferen , dewijl hij

zich

(') Wagbnaar , XVII. D.bl, 309 enz.

Staatsring,

Kunstenaarijender Engelfchen.

Sluiten