Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aflö GESCHIEDENIS

staats'

Riemt-

RING.

Utrecht

Vit i llO-

dc!pla;tze vorkoozen.

Buys dc geheime Artijkelen , weiken men locliende dat tusfehen de Hoven van Ferfaiiles en Londen getroffen waren, wist te ontdekken (*).

De Staaten verwijlden fteeds zich te verklaaren ten opzigte van het openen en de Plaats der Vredehandeling. Ongetwijfeld was het toen, dat de Abbé de Polïgnac op hen het bekende zeggen toepaste: Mijne Heeren, wij zuilen bij u handelen; wij zullen zonder u handelen ; en wij zullen voor u handelen. Vast gaat het, dat de Koningin van Engeland dreigde , eenen afzonderlijken Vrede te fluiten , indien zij langer marden met zich te bepaalen. Frankrijk was 'er altoos op gefield geweest, om Utrecht tot eene Handelplaats te kiezen , dewijl die Stad , zo wel als de Staaten van dat Gewest, befienaig het meest tot den Vrede neigden , en de nabijgelegenheid dier Stad aan den Haage maakte ze verkieslijk voor de Staaten. De Staaten begonnen te wankelen. Om hen ter bepaaling te noodzaaken , fprak de Graaf de Strafford zeer ernstig met den Raadpenfionaris en eenige andere aanzienlijke Staatsleden. Hun betuigende , dat de Staaten , volgers hunne gewoone vooizigtigheid, van de genegenheid, wel! e haare Groet - Brittannifche Majefteit hun toedroeg, moesten gebruik maaken ; dat, indien zij het openen der Vreuehandelinge bleeven vertraagen,

en

C) BoLiKGritoKE Lettres on Sijtory, Vo!. II. p. 1^5. Uf. 134. De Toücy, Tom. III. p. 137.163.176'. 15)0. 198. 221-223. 236, 256. 276.

Sluiten