Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÖBR NEDERLANDEN.

343

5, ten , die, in den tijd van zes weeken, verklaaren „ zouden den Vrede aanteneemen; voorts de Zwïi„ zerfche Cantons, bijzonderlijk de Pretijlantfche, ,, benevens derzelver Bondgenooten , met naarne „ Neufchatel, St. Gal, Milhaufen , ook de Gri„ fons, of Graauwbunders , de Steden Bremen en 9, Embden , en alle zodanige Vorsten , als 't hun „ verzoeken zouden. De Koning zou , binnen 9, zes maanden , verklaaren, w:e hij begrijpen wil„ de in den Vrede. Het Verdrag zou, wederzijds, „ binnen drie weeken bekragtigd worden. Ook „ zou men 'er een register van houden in alledeParlementen van Frankrijk en in de Hoven der Ver„ èinigde Nederlanden , waar zulks gebruiklijk ,, was."

Drie afzonderlijke punten behelsden nog, „datde s, Koning van Frankrijk Spanje met de Staaten zou „ bevredigen, en deezen de'voordeelen indtnHan„ del bezorgen, die hun bij den Munjterfchen Vrede „ waren toegeftaan. Dat de Staaten het Huis

van Oostenrijk, bij het overgeeven der Spaanfche „ Nederlanden , verbinden zouden rot het na:iko„ men der punten , met opzigt op deeze Nederlan„ den, in dit Verdrag beraamd. — Dat zij ook „ deeze overgift niet zouden doen, dan naa dat Sar-

dini'ê zou afgedaan zijn aan den Keurvorst van

„ Beijeren. Dat Frankrijk wijders Gemagtig-

„ den zou mogen zenden op de bijéénkomst , die ,, van wegen Groot Brittanje en de Staaren zou „ aangelegd worden tot het regelen der Regten op

IX. Deel.2,St. E „den

Staats*

RUSG.

Sluiten